سفارشات ساخت

کد سفارش وضعیت سفارش قیمت مدت زمان انجام سفارش وضعیت پرداخت جزئیات
هنوز هیچ سفارشی ثبت نکردی
مرکز توسعه محصول,پیکولبز
شماره فاکتور: 28137
تاریخ: ۱۳۴۸/۱۰/۱۱
تلفن/موبایل:
نام خریدار:
آدرس:
ردیف نام فایل تکنولوژی متریال تعداد قیمت روزهای زمان بر
جمع کل سفارشات:
هرینه حمل و نقل:
مبلغ قابل پرداخت: